ศูนย์บริการและให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ (One Stop Service & Consultation Center)
ที่อยู่: 88/24 ถนน ติวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
เบอร์โทร: 02-590-7000
Line: @OSSC_fda
Website: https://www.thaifda.org