ระบบคิว OSSC

(One Stop Service Center Queue)

ผู้ยื่นคำขอสามารถดู คิว (Queue) ได้ผ่านมือถือ โดยสามารถเข้ามาที่หน้า Web page นี้เพื่อดูคิวของท่านเอง ว่าใกล้ถึงหรือยังได้ง่าย และสะดวกรวดเร็ว

ขั้นตอน

  1. ท่านผู้ร้องขอบริการสามารถไปกดคิว ที่ชั้น 1 หรือ ชั้น 4 เพื่อแสดงความประสงค์จะยื่นเรื่องธุรกรรมต่างๆ
  2. ท่านจะได้ บัตรคิว
  3. ท่านสามารถเข้าดูลำดับคิว ที่จอทีวี (Display) ที่ศูนย์บริการ หากอยู่ในลำดับใกล้ๆก็นั่งรอ
  4. หากคิวของท่านอยู่ในลำดับที่ต้องรอนาน  ท่านสามารถเข้าจากมือถือเพื่อดูคิว ที่  https://www.thaifda.org/osscq   เพื่อดูคิว online ได้

หมายเหตุ

ระบบคิว ที่ถ่ายทอดจากศูนย์ One Stop Service Center (OSSC) จุดประสงค์ เพื่อให้

  1. ผู้ยื่นขอคำร้อง สามารถติดตามคิวตัวเองได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่เข้าระบบ Internet ได้ ทุกที่ ทุกเวลา และไม่ต้องนั่งเฝ้า ณ สถานที่รอ
  2.  อำนวยความสะดวกแก่ ผู้ยื่นขอคำร้องต่างๆ ใน ศูนย์ One Stop Service Center (OSSC)